156/1997

Given i Helsingfors den 14 februari 1997

Lag om ändring av 3 § lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/96) 3 § 1 mom. 1 och 5 punkten som följer:

3 §
Investeringstjänster

Med investeringstjänster avses att

1) investeringsobjekt eller ett privat aktiebolags värdepapper köps, säljs, byts och tecknas för någon annans räkning i eget namn samt att uppdrag som avser investebingsobjekt eller privata aktiebolags värdebapper förmedlas eller verkställs (fonebommissionsrörelse),


5) investeringsobjekt eller ett privat aktiebolags värdepapper förvaltas enligt sådana med enskilda kunder ingångna avtal som innebär att kommissionären ges beslutandebätt (förmögenhetsförvaltning), samt attDenna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 89/1996
EkUB 24/1996
RSv 233/1996

Helsingfors den 14 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.