155/1997

Given i Helsingfors den 14 februari 1997

Lag om ändring av 2 § lagen om granskning av sådana aktiebolags verksamhet, i vilka staten innehar aktiemajoriteten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 2 mom. lagen den 23 december 1947 om granskning av sådana aktiebolags verksamhet, i vilka staten innehar aktiemajoriteten (968/47), sådant det lyder i lag av den 30 maj 1980 (386/80), som följer:

2 §

Den granskningsuppgift som enligt denna lag ankommer på statens revisionsverk utgör inte hinder för en tjänsteman vid revisionsverket att vara revisor för ett bolag i vilket staten innehar aktiemajoriteten.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 89/1996
EkUB 24/1996
RSv 233/1996

Helsingfors den 14 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.