153/1997

Given i Helsingfors den 14 februari 1997

Lag om ändring av 26 § lagen om värdeandelskonton

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 26 § 2 mom. 1 punkten lagen den 17 maj 1991 om värdeandelskonton (827/91) som följer:

26 §

Ett förvärv eller en rättighet som har uppkommit tidigare får utan hinder av 1 mom. företräde i förhållande till senare förvärv eller rättigheter, om

1) de senare grundar sig på avvittring eller arv eller på fusion, delning, upplösning av en juridisk person eller skifte av gemensam egendom, ellerDenna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 89/1996
EkUB 24/1996
RSv 233/1996

Helsingfors den 14 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.