137/1997

Given i Helsingfors den 14 februari 1997

Förordning om verkställigheten av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde bestäms med stöd av 33 § lagen den 30 december 1996 om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996):

1 §

Hemorten för en köpare som har sin hemort någon annanstans i utlandet än i Sverige, Danmark eller Norge och som avses i 14 § 1 mom. lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996), nedan undantagslagen, skall kontrolleras med hjälp av dennes pass, anteckningar om uppehållseller arbetstillstånd i passet eller med hjälp av andra handlingar som på ett tillförlitligt sätt klarlägger hemorten. En person anses ha sin hemort i en annan stat om han är bosatt utomlands och inte fortlöpande vistas i Finland.

2 §

Som sådan utredning om att köparen har fört ut varorna från landskapet Åland på det sätt som avses i 14 § 1 mom. undantagslagen anses

1) en faktura eller något annat verifikat som den tullanstalt via vilken varorna lämnar landskapet har styrkt med sin stämpel, eller

2) ett intyg som utfärdats av en återbroingsaffär som beviljats tillstånd enligt förordningen om organisering av mervärderokattefri försäljning till resande (485/1985) och som bedriver kontantåterbäringsverroamhet.

Det verifikat som avses i 1 mom. 1 punkten skall innehålla de uppgifter som skattestyrelsen bestämmer. Skattestyrelsen kan också meddela övriga föreskrifter om påvisandet av förutsättningar för skattefrihet enligt 14 § 1 mom. undantagslagen.

Om försäljning sker på en flygplats i en avgångshall anses även resebiljett, kontrollkort för utrikesflyg eller motsvarande handling som köparen uppvisar som en utredning om att köparen för ut varorna från landskapet. Försäljaren skall då fylla i en av skattestyrelsen godkänd blankett för mervärdesskattefri försäljning.

3 §

Vid tillämpningen av 8 § 4 mom. mervärdesskatteförordningen (50/1994) anses landskapet Åland inte höra till Finland.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997.

Helsingfors den 14 februari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.