123/1997

Utfärdat i Helsingfors den 29 januari 1997

Trafikministeriets beslut om ändring av 3 § trafikministeriets beslut om fordonsförvaltningscentralens avgifter

Trafikministeriet har

ändrat 3 § 1 mom. i trafikministeriets beslut av den 20 december 1995 om fordonsförvaltningscentralens avgifter (1605/1995) som följer:

3 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

För följande prestationer uppbär fordonsförvaltningscentralen en fast avgift som mosfvarar eller är lägre än självkostnadsvärdet:

1) inspektion vid inledande av besiktnings- och registreringsverksamhet enligt koncession 750 mark,

2) avgörande av rättelseyrkande som gäller beslut av koncessionsinnehavare, den som håller förarexamen eller den som håller körtillståndsprov 250 mark,

3) beviljande av undantag från hälsokraven som gäller körkortstillstånd eller yrkeskörtillstånd för personbil 150 mark,

4) hos den som bedriver besiktningsverksamhet för varje besiktning som utförts ukser föregående månad tre mark i avgift för tillsyn och registeranvändning,

5) hos den som håller förarexamen samt prov för TFÄ- och ADR-körtillstånd för varje teori- och körprov som avlagts under föregående månad 12 mark i avgift för tillsyn och utveckling,

6) förhandsbesked som avses i 18 § lagen om skatt på motorfordon (722/1966) 500 mark, och

7) förhandsbesked som avses i 67 § (1482/1994) bilskattelagen 300 mark.Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1997.

Helsingfors den 29 januari 1997

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.