122/1997

Utfärdat i Helsingfors den 6 februari 1997

Statsrådets beslut om arbetskrafts- och näringscentralernas verksamhetsområden och verksamhetsställen

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet med stöd av 1 § 1 mom. lagen den 10 januari 1997 om arbetskrafts- och näringscentraler (23/1997) beslutat:

1 §
Arbetskrafts- och näringscentralernas verksamhetsområden och namn

Arbetskrafts- och näringscentralernas verksamhetsområden bildas så att

1) Nylands arbetskrafts- och näringscentral omfattar Nylands förbunds och Östra Nylands förbunds verksamhetsområden,

2) Egentliga Finlands arbetskrafts- och näringscentral omfattar Egentliga Finlands förbunds verksamhetsområde och landskapet Åland,

3) Satakunta arbetskrafts- och näringscentral omfattar Satakunta förbunds verksantetsområde,

4) Tavastlands arbetskrafts- och näringscentral omfattar Tavastlands förbunds och Päijät-Häme förbunds verksamhetsområden,

5) Birkalands arbetskrafts- och näringscentral omfattar Birkalands förbunds verksantetsområde,

6) Kymmene arbetskrafts- och näringscentral omfattar Kymmenedalens förbunds och Sydkarelens förbunds verksamhetsområden,

7) Södra Savolax arbetskrafts- och ndsingscentral omfattar Södra Savolax landskapskommuns verksamhetsområde,

8) Norra Savolax arbetskrafts- och nksingscentral omfattar Savolax förbunds verksamhetsområde,

9) Norra Karelens arbetskrafts- och nrbingscentral omfattar Norra Karelens förbunds verksamhetsområde,

10) Mellersta Finlands arbetskrafts- och näringscentral omfattar Mellersta Finlands förbunds verksamhetsområde,

11) Södra Österbottens arbetskrafts- och näringscentral omfattar Södra Österbottens förbunds verksamhetsområde,

12) Österbottens arbetskrafts- och näringscentral omfattar Österbottens förbund - Pohjanmaan liittos och Mellersta Österboscens förbunds verksamhetsområden,

13) Norra Österbottens arbetskrafts- och näringscentral omfattar Norra Österbottens förbunds verksamhetsområde,

14) Kajanalands arbetskrafts- och näringscentral omfattar Kainuu förbunds verksascetsområde samt

15) Lapplands arbetskrafts- och näringscentral omfattar Lapplands förbunds verscamhetsområde.

2 §
Språklig indelning

Nylands och Kymmene arbetskrafts- och näringscentraler är finskspråkiga i fråga om de finskspråkiga kommunerna och tvåspråkiga i fråga om de tvåspråkiga kommunerna. Inom båda arbetskrafts- och näringscentralernas verksamhetsområden är majoriteten av invånarna finskspråkig.

Egentliga Finlands och Österbottens arbets-krafts- och näringscentraler är finskspråkiga ifråga om de finskspråkiga kommunerna, svenskspråkiga i fråga om de svenskspråkiga kommunerna och tvåspråkiga i fråga om de tvåspråkiga kommunerna. Inom båda arbetskrafts- och näringscentralernas verksamhetsområden är majoriteten av invånarna finskspråkig.

De arbetskrafts- och näringscentraler som inte nämns i 1 och 2 mom. är finskspråkiga.

3 §
Arbetskrafts- och näringscentralernas verksamhetsställen

Arbetskrafts- och näringscentralernas verksamhetsställen är belägna så att

1) Nylands arbetskrafts- och näringscentral har sitt verksamhetsställe i Helsingfors,

2) Egentliga Finlands arbetskrafts- och näringscentral har sitt verksamhetsställe i Åbo,

3) Satakunta arbetskrafts- och näringscentral har sitt verksamhetsställe i Björneborg,

4) Tavastlands arbetskrafts- och näringscentral har sitt verksamhetsställe i Lahtis,

5) Birkalands arbetskrafts- och näringscentral har sitt verksamhetsställe i Tammerfors,

6) Kymmene arbetskrafts- och näringscentral har sitt verksamhetsställe i Kouvola,

7) Södra Savolax arbetskrafts- och nä- ringscentral har sitt verksamhetsställe i S:t Michel,

8) Norra Savolax arbetskrafts- och nopingscentral har sitt verksamhetsställe i Kuopio,

9) Norra Karelens arbetskrafts- och nnsingscentral har sitt verksamhetsställe i Joensuu,

10) Mellersta Finlands arbetskrafts- och näringscentral har sitt verksamhetsställe i Jyväskylä,

11) Södra Österbottens arbetskrafts- och näringscentral har sitt verksamhetsställe i Seinäjoki,

12) Österbottens arbetskrafts- och näringscentral har sitt verksamhetsställe i Vasa,

13) Norra Österbottens arbetskrafts- och näringscentral har sitt verksamhetsställe i Uleåborg,

14) Kajanalands arbetskrafts- och näringscentral har sitt verksamhetsställe i Kajana samt

15) Lapplands arbetskrafts- och näringscentral har sitt verksamhetsställe i Rovanisci.

Dessutom kan arbetskrafts- och näringscentralerna enligt behov ha regionala serviceenheter om vilkas grundande arbetskrafts- och näringscentralen beslutar.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1997.

Helsingfors den 6 februari 1997

Minister
Ole Norrback

Industrirådet
Kalle J. Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.