114/1997

Utfärdat i Helsingfors den 6 februari 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ytterligare stöd till nötköttsproducenter för nötkreatur som slaktats 1997 och ansökan om stödet

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) beslutat:

1 §

Stöd enligt rådets förordning (EG) nr 2443/96 av den 17 december 1996 beviljas i Finland i form av direkt inkomststöd till producenter.

2 §

Stödet uppdelas i två delar, dels stöd för nötkreatur som slaktats i januari-februari 1997, dels stöd för nötkreatur som slaktats i mars, april, maj och juni 1997.

Stödet betalas för alla tjurar, kvigor och kor med en slaktvikt över 130 kilogram. Producenten skall ansöka om stöd hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet med en separat ansökan.

3 §

Ansökningstiden i fråga om nötkreatur som slaktats i januari-februari börjar den 3 mars 1997 och slutar den 4 april 1997. Stödbeloppet för dessa nötkreatur är 250 mark per djur.

Ansökningstiden i fråga om nötkreatur som slaktats i mars-juni börjar den 1 juli 1997 och slutar den 31 juli 1997. Stödbeloppet per djur i fråga om nötkreatur som slaktats i mars-juni bestäms först när antalet nötkreatur som är berättigade till stödet är känt.

4 §

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av detta beslut.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 12 februari 1997 och gäller nötkreatur som slaktats mellan den 1 januari 1997 och den 30 juni 1997.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 2443/1996, EGT nr L 333, 21.12.1996, s. 2

Helsingfors den 6 februari 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.