98/1997

Given i Helsingfors den 31 januari 1997

Lag om ändring av 18 kap. sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjölagen av den 15 juli 1994 (674/94) mellanrubriken före 18 kap. 15 § samt

ändras i 18 kap. rubriken och 15 § som följer:

18 kap.

Dagböcker, sjöförklaring och besiktning

15 §
Befrielse från avgivande av sjöförklaring i vissa fall

Sjöförklaring behövs inte, om händelsen undersöks i den ordning som stadgas i lagen om undersökning av olyckor (373/85).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1997.

RP 147/1996
FvUB 17/1996
RSv 142/1996

Helsingfors den 31 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.