58/1997

Given i Helsingfors den 17 januari 1997

Lag om ändring av 4 § lagen om studieledighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § lagen den 9 mars 1979 om studieledighet (273/79), sådant detta lagrum lyder i lag av den 5 september 1986 (663/86), som följer:

4 §

Arbetstagare vars anställningsförhållande såsom huvudsyssla till en och samma arbetsgivare har pågått sammanlagt minst ett år i en eller flera perioder är med nedan stadgade begränsningar berättigad att erhålla studieledighet i samma arbetsgivares tjänst sammanlagt högst två år under en tid av fem år. Likaså har en arbetstagare rätt till sammanlagt högst fem dagars studieledighet, om ett anställningsförhållande såsom huvudsyssla till en och samma arbetsgivare har pågått minst tre månader i en eller flera perioder.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1997.

RP 78/1996
ApUB 18/1996
RSv 245/1996

Helsingfors den 17 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.