42/1997

Given i Helsingfors den 10 januari 1997

Lag om ändring av lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 18 december 1992 om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92) en ny 38 a §, som följer:

38 a §

Vad som i denna lag eller med stöd av den stadgas eller bestäms om landsbygdsnäringsdistriktet gäller arbetskrafts- och näringscentralen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 148/1996
FvUB 25/1996
StoUB 2/1996
RSv 242/1996

Helsingfors den 10 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.