27/1997

Given i Helsingfors den 10 januari 1997

Lag om ändring av 3 § lagen om ungdomsarbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § lagen den 24 februari 1995 om ungdomsarbete (235/95) som följer:

3 §
Ledning och utveckling

Undervisningsministeriet skall svara för ungdomsarbetets allmänna ledning och utveckling.

Inom länet skall länsstyrelsen svara för främjandet av ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten samt för utvecklandet av de ungas levnadsförhållanden.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

Genom denna lag upphävs förordningen den 18 december 1987 om länsungdomsnämnder (1104/87) jämte ändringar.

RP 148/1996
FvUB 25/1996
StoUB 2/1996
RSv 242/1996

Helsingfors den 10 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.