17/1997

Given i Helsingfors den 10 januari 1997

Lag om ändring av 20 § sjöarbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 20 § 1 mom. sjöarbetstidslagen av den 9 april 1976 (296/76), sådant det lyder i lag av den 8 januari 1993 (26/93), som följer:

20 §
Arbetstidsdagbok

Arbetsgivaren skall på fartyget föra en arbetstidsdagbok, för vilken formuläret fastställs av det ministerium som ansvarar för arbetarskyddet och tillsynen över det och i vilken anteckningar skall införas senast dagen efter den då arbetet utfördes.Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

RP 178/1996
ApUB 15/1996
RSv 176/1996

Helsingfors den 10 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.