14/1997

Given i Helsingfors den 10 januari 1997

Lag om ändring av 2 § lagen om kollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 2 mom. lagen den 7 juni 1946 om kollektivavtal (436/46), sådant det lyder i lag av den 8 januari 1993 (23/93), som följer:

2 §

Den som på arbetsgivarsidan är part i avtalet skall inom en månad efter att det har undertecknats tillställa det ministerium som ansvarar för arbetarskyddet och tillsynen över det en kopia eller teknisk upptagning av avtalet.Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

RP 178/1996
ApUB 15/1996
RSv 176/1996

Helsingfors den 10 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.