8/1997

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1996

Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid statens filmgranskningsbyrå

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) beslutat:

1 §

De övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och vilka statens filmgranskningsbyrå prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) kataloger och andra publikationer avsedda för försäljning;

2) information- och sakkunnigservice;

3) foto- och kopieringsservice;

4) andra beställda prestationer.

2 §

De beslut som statens filmnämnd fattar som första besvärsinstans är avgiftsfria. Avgiftsfria är även verksamhet vid internationellt samarbete, mindre informations-, handlednings- och rådgivningsservice samt handräckning som polisen och tullen ber om för rättsskipning. Användningen av statens filmgranskningsbyrås arkivmaterial och kartotek i filmgranskningsbyrås lokaler är avgiftsfri självservice.

3 §

För sådana beslut om granskning av filmer och videoprogram som fattas av statens filmgranskningsbyrå och som grundar sig på lagen om förrättande av filmgranskning (300/1965) och lagen om granskning av videoprogram och andra bildprogram (697/1987) uppbärs fasta avgifter som stadgas i förordningen om justering av avgifterna för granskning av filmer samt videoprogram och andra bildprogram (146/1994).

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997 och gäller till den 31 december 1998.

Helsingfors den 30 december 1996

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Kulturråd
Kari Poutasuo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.