1370/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av 7 a § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 a § 2 mom. lagen den 3 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/1992), sådant detta lagrum lyder i lag av den 20 december 1996 (1151/1996), som följer:

7 a §

Om finansiering av en sådan privat skola som avses i 83 § grundskolelagen och som organiserats så att den motsvarar grundskolan samt av en privat specialskola som avses i 5 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av grundskolelagen (1368/1996) gäller 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997.

RP 159/1996
KuUB 20/1996
RSv 228/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.