1341/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av 16 § lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 16 § 1 mom. 6 punkten lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969), sådant detta lagrum lyder i lag av den 16 december 1994 (1298/1994), som följer:

16 §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har till uppgift att sköta


6) nedläggningsstöden enligt lagen om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling (1297/1994) och enligt lagen om stöd för nedläggning av joragruksproduktion (1340/1996), samtDenna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 221/1996
JsUB 24/1996
RSv 238/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.