1296/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av 79 § lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 79 § 2 mom. lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) som följer:

79 §

Premieansvaret motsvarar kapitalvärdet av de utbetalningar som beror på framtida försäkringsfall enligt gällande förbindelser samt av övriga utgifter för dessa förbindelser, minskat med kapitalvärdet av framtida försäkringspremier. Som premieansvar betraktas också ett tilläggsförsäkringsansvar som motsvarar det ansvar pensionskassan föranleds genom överföringar enligt 4 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (1293/1996).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 241/1996
GrUB 45/1996
ShUB 42/1996
RSv 248/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.