1291/1996

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1996

Skattestyrelsens beslut om stämpelskatt som erläggs i pengar

Skattestyrelsen har med stöd av 70 § 2 lagen den 6 augusti 1943 angående stämpleskatt, sådant det lyder i lagen den 26 juni 1987 (591/1987), beslutat:

1 §

Stämpelskatten betalas med en av skattestyrelsen fastställd gireringsblankett.

På gireringsblanketten antecknas de däri erfordrade uppgifterna.

2 §

Handlingen skall förses med en anteckning om att stämpelskatten är betald.

Anteckningen skall utvisa det erlagda stämpelskattebeloppet, gireringsblankettens referensnummer samt betalningsdagen. Uppgifterna kan även antecknas i myndighetsakten.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997. Beslutet tillämpas på betalning av stämpelskatt som äger rum den dag då beslutet träder i kraft eller senare.

Genom detta beslut upphävs skattestyrelsens beslut den 16 mars 1989 om stämpelskatt som erläggs i pengar (288/89), sådant det lyder ändrad genom beslut av den 31 januari 1991 (210/91).

Helsingfors den 20 december 1996

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Jarmo Mattsson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.