1280/1996

Given i Helsingfors den 30 december 1996

Lag om ändring av 13 § lagen om avloppsvattenavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 13 § 1 mom. lagen den 13 juli 1973 om avloppsvattenavgift (610/73), som följer:

13 §

Sker ombyte av fastighetens ägare eller innehavare under en i 10 § avsedd debiteringsperiod, svarar även den nye ägaren eller innehavaren för obetald avloppsvattenavgift jämte ränta för denna debiteringsperiod.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Beträffande lagstadgade panträtter som har uppstått innan denna lag träder i kraft gäller 14 § lagen om införande av jordabalken (541/95).

RP 215/1996
LaUB 21/1996
RSv 244/1996

Helsingfors den 30 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.