1238/1996

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter som uppbärs för veterinär gränskontroll

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 23 § lagen den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996) beslutat:

1 §

De kontroller som en gränsveterinär utför på levande djur samt animaliska livsmedel och andra produkter som fås från djur som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (tredje land) är avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer. För dem uppbärs de fasta avgifter som framgår av avgiftstabellen.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Avgifter enligt detta beslut uppbärs för kontroller som utförts efter att beslutet trätt i kraft.

Rådets direktiv 85/73/EEG; EGT nr L 32, 5.2.1985, s. 14, rådets direktiv 93/118/EEG; EGT nr L 340, 31.12.1993, s. 15, rådets direktiv 94/64/EG; EGT nr L 368, 31.12.1994, s. 8, rådets direktiv 95/24/EG; EGT nr L 243, 11.10.1995, s. 14, rådets direktiv 96/43/EG; EGT nr L 162, 1.7.1996, s. 30

Helsingfors den 30 december 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.