1230/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdelsestadgandet i lagen den 30 december 1992 om temporär ändring av socialvårdslagen (1657/1992), sådant det lyder i lag av den 22 december 1994 (1333/1994), som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och gäller till och med den 31 december 1997.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 220/1996
ShUB 40/1996
RSv 239/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.