1222/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av 22 och 24 §§ lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdelsestadgandet i lagen den 21 augusti 1995 om ändring av 22 och 24 §§ lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1061/95) som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995. De i lagen stadgade markbeloppen motsvarar nivån det första kvartalet 1996.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 88/1996
ShUB 32/1996
RSv 211/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.