1221/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om undantagstillämpning av 25 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utan hinder av vad 25 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) stadgar om justering av markbeloppen i lagen i motsvarighet till förändringen i lönenivån, justeras inte beloppen 1997.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och gäller till utgången av 1997.

RP 88/1996
ShUB 32/1996
RSv 211/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.