1220/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Förordning om upphävande av 7 kap. förordningen om Finlands Akademi

På föredragning av undervisningsministern stadgas:

1 §

Genom denna förordning upphävs 7 kap. förordningen den 30 september 1994 om Finlands Akademi (856/1994).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

I fråga om stipendier som beviljats längre hunna vetenskapsidkare innan förordningen träder i kraft tillämpas dock de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.