1217/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Förordning om ändring av förordningen om betalning av fronttillägg utomlands

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 10 mars 1989 om betalning av fronttillägg utomlands (241/1989) 2 § 1 mom., 5 § 2 mom. och 6 § 1 mom. som följer:

2 §

Vad som stadgas i 5 kap. folkpensionsförordningen (594/1956) gäller i tillämpliga delar

1) ansökan om fronttillägg, samt

2) sökandens skyldighet att lämna sådana upplysningar som behövs för att avgöra ansökan.


5 §

Utbetalningen av fronttillägg upphör från ingången av den månad då mottagaren får rätt till fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977) och efter mottagarens död från ingången av den månad som följer på dödsdagen.

6 §

Om avgörande av ärenden som gäller fronttillägg gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 10 § folkpensionsförordningen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.