1205/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av 4 § lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § lagen den 27 mars 1991 om olycksfallsförsäkring (625/91) som följer:

4 §
Rehabilitering som ersätts

Till rehabiliteringsklienten betalas ersättning för skäliga kostnader för rehabiliteringen samt för inkomstbortfall under rehabiliteringstiden, enligt vad som bestäms nedan. Om inte något annat följer av särskilda orsaker, är rehabiliteringsklienten inte skyldig att ta emot rehabilitering enligt denna lag utom Finlands gränser.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 227/1996
ShUB 39/1996
RSv 235/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.