1203/1996

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1996

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer

Trafikministeriet har

ändrat fasta avgifterna för lotsningsavgifterna i bilaga 1 i trafikministeriets beslut den 28 december 1994 om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer (1511/1994), sådan den lyder i beslut av den 28 december 1995 (1786/1995), såsom framgår av följande bilaga.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 1996

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Biträdande avdelningschef som byråchef
Raimo Kurki

LOTSNINGSAVGIFTER

Lotsningsavgifterna uppbärs i mark enligt följande taxa:

LOTSNINGSTAXA
Lotsat fartyg nettodräktighet Lotsad sträcka i nautiska mil (nm)
(över-högst) 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-70 71-100
0- 200 1 150 2 000 2 750 3 600 4 400 5 600 7 600
200- 1 000 1 450 2 400 3 200 4 250 5 100 6 500 8 650
1 000- 3 000 1 750 2 850 3 850 4 950 6 000 7 600 9 850
3 000- 6 000 2 150 3 450 4 700 5 900 7 100 8 950 11 400
6 000-10 000 2 400 4 000 5 400 6 750 8 250 10 200 12 900
10 000-20 000 3 000 4 750 6 450 8 000 9 550 11 900 15 000
20 000-30 000 3 500 5 600 7 600 9 400 11 200 13 900 17 300
30 000-40 000 4 050 6 550 8 700 10 800 12 800 15 800 19 600
40 000-50 000 4 600 7 450 9 850 12 200 14 500 17 900 21 900
50 000-60 000 5 150 8 350 11 000 13 500 16 100 19 900 24 200
60 000- 5 650 9 250 12 200 15 000 17 700 21 800 26 500

Tilläggsavgift för varje påbörjad nautisk mil som överstiger 100 nautiska mil är 300 mk.

Den i lotsningsförordningen (393/1957) stadgade väntepenningen är 1 200 mk för envar av de sex första timmarna. För envar av de följande timmarna är väntepenningen 600 mk.

Då en lotsning, till följd av bestämmelserna eller på begäran, utförs av två lotsar, uppbärs lotsningsavgiften förhöjd med 50 procent.

Då ett fartyg, en anordning eller en flotte går i Saima kanal eller inom Saimens vattenområde uppbärs hälften av ovan nämnda lotsningsavgifter.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.