1201/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Förordning om ändring av 19 § förordningen om lantmäteriverket

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 19 § förordningen den 30 december 1993 om lantmäteriverket (1631/1993) som följer:

19 §

Den som är anställd vid en lantmäteribyrå kan som biståndsuppdrag som avses i 2 § 2 mom. lagen om lantmäteriverket

1) avfatta köpebrev eller andra överlåtelsehandlingar som gäller fast egendom samt avtal om ägobyte eller servitutsrätt och andra avtal som utförandet av en fastighetsförrättning förutsätter,

2) vara ombud i lagfarts- och andra inskrivningsärenden, samt

3) bistå vid skötseln av sådana fastighetsärenden som hör till lantmäteriverkets verksamhetsområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.