1165/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av 7 § lagen om ungdomsarbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § lagen den 24 februari 1995 om ungdomsarbete (235/95) som följer:

7 §

Kommunen beviljas statsandel för driftskostnader som gäller ungdomsarbete så som stadgas i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92). Statsandelen skall användas för verksamhet enligt 2 §.

Statsbidragsmyndigheten har vid behov rätt att av kommunen få en utredning om hur statsandelen använts.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 149/1996
FvUB 24/1996
RSv 226/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.