1145/1996

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1996

Handels- och industriministeriets beslut on mätteknikcentralens avgiftsbelagda prestationer och grunderna för avgifter

Handels- och industriministeriet har med stöd av 4 § lagen den 14 december 1990 om mätteknikcentralen (1149/1990) och 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om mätteknikcentralens avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifterna.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för mätteknikcentralen som prissättes enligt prestations självkostnadsvärde är:

1) bedömnings- och tillsynsverksamhet;

2) beslut och ändringar av dessa; samt

3) experttjänster i egenskap av nationellt mätnormallaboratorium.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Följande prestationer prissätts på företagsekonomiska grunder:

1) expert- och övriga tjänster;

2) publikationer; samt

3) utbildningsverksamhet.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 18 december 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Marja-Leena Rinkineva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.