1133/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om upphävande av 6 § 8 punkten och 17 § 2 mom. lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 6 § 8 punkten och 17 § 2 mom. lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/94).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 208/1996
ShUB 35/1996
RSv 223/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.