1115/1996

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 1996

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om amortering år 1997 av det ansvarsunderskott som föranletts av sänkning år 1994 av försäkringspremien för försäkring enligt i lagen om pension för arbetstagare stadgade minimivillkor samt försäkringspremien för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 2 § 1 mom. lagen den 30 december om temporär sänkning 1994 av den i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande föreskrivna försäkringspremien samt om företagares försäkringspremie 1994 (1536/1993), sådant detta lagrum lyder i lag 1746/1995, beslutat:

1 §

Procentsatsen för den premie som avses i 2 § lagen om temporär sänkning 1994 av den i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande föreskrivna försäkringspremien samt om företagares försäkringspremie 1994 och som uppbärs för amortering av ansvarsunderskottet är 0,4 år 1997.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 17 december 1996

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.