1114/1996

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1996

Statsrådets beslut om ändring av 9 § statsrådets beslut om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1996

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändrat 9 § 4 mom. i statsrådets beslut av den 28 december 1995 om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1996 (1785/1995) som följer:

9 §
Hektarstödets belopp

Stöd för frilandsträdgårdsproducenter betalas så, att det sammanlagda stödbeloppet för rotfruktsproduktionen är högst 15 miljoner mark, för den övriga frilandsgrönsaksproduktionen högst 21,6 miljoner mark, för bärproduktionen högst 11,4 miljoner mark och för äppelproduktionen högst 1,5 miljoner mark.Detta beslut träder i kraft den 30 december 1996.

Helsingfors den 19 december 1996

Minister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.