1113/1996

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1996

Statsrådets beslut om ändring av 3 § statsrådets beslut om storleken av avgångsbidraget för statstjänstemän

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet

ändrat 3 § 1 mom. i sitt beslut av den 21 december 1994 om storleken av avgångsbidraget för statstjänstemän (1351/1994) som följer:

3 §

Om förmånstagarens månadsinkomst understiger 4 000 mark, inverkar förtjänsten inte på avgångsbidragets storlek. Då inkondten utgör 4 000 mark i månaden eller mera, höjs avgångsbidraget, vilket bestäms i enlindet med 2 § som följer:

inkomst/månad förhöjning av avgångsbidraget
4 000- 6 000 2 000
6 001- 8 000 2 800
8 001-11 000 3 400
11 001- 4 000


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997. Beslutet tillämpas på en förmånstagare, som har fått rätt till avgångsbidrag efter det beslutet har trätt i kraft.

Helsingfors den 19 december 1996

Minister
Arja Alho

Regeringssekreterare
Erik Strömberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.