1102/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av 5 § lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 § lagen den 29 juli 1977 om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77), sådant detta lagrum lyder i lag av den 20 juni 1996 (476/94), ett nytt 5 mom. som följer:

5 §

Om ansökan om inlösningstillstånd gäller ett sådant projekt som uppenbart har sådana följder som avses i naturvårdslagen (1096/1996), skall dessutom iakttas vad som stadgas i naturvårdslagen och med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 79/1996
MiUB 8/1996
RSv 214/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.