1100/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av 19 § lagen om allmänna vägar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 19 § lagen den 21 maj 1954 om allmänna vägar (243/54) som följer:

19 §

När vägplaner görs upp och fastställs samt andra myndighetsbeslut fattas skall dessutom iakttas vad som stadgas i naturvårdslagen (1096/1996) och med stöd av den. Vid väghållning skall iakttas vad som stadgas särskilt om skydd av fornminnen samt om flyttande av rösen och andra fasta råmärken.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 79/1996
MiUB 8/1996
RSv 214/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.