1077/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av 2 § lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/93), 2 § 13 och 14 punkten, sådana de lyder i lag av den 26 juli 1996 (572/96), som följer:

2 §
Tillsynsobjekt

Med tillsynsobjekt avses i denna lag:


13) clearingorganisationen och clearingmedlemmen,

14) värdepapperscentralen, värdepapperscentralens fond och värdepapperscentralens clearingfond,Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 192/1996
EkUB 23/1996
RSv 219/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.