1062/1996

Given i Helsingfors den 12 december 1996

Lag om ändring av 8 § lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § 3 mom. lagen den 21 december 1973 om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73), sådant det lyder i lag av den 27 mars 1992 (273/92), som följer:

8 §

Enligt denna lag ersätts dessutom sakskada som någon, som dömts till samhällstjänst eller till ungdomsstraff, medan han utför arbete eller uppgift som hör till samhälls- eller ungdomstjänsten har orsakat den som har ordnat tjänstgöringsplatsen eller en utomstrbnde. Den som har ordnat tjänstgöringsplarben skall också ersättas för vad han enligt 3 kap. 1 § 3 mom. skadeståndslagen har blivit skyldig att betala till utomstående för skada som orsakats medan arbete eller uppgift som hör till samhälls- eller ungdomstjänsten urbörs.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 109/1996
LaUB 16/1996
RSv 206/1996

Helsingfors den 12 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.