1056/1996

Given i Helsingfors den 12 december 1996

Lag om ändring av 2 kap. 1 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 kap. 1 § 1 mom. strafflagen, sådant det lyder i lag av den 21 januari 1983 (67/83), som följer:

2 kap.

Om straffen

1 §

Allmänna straff är fängelse, samhällstjänst, böter och ordningsbot.



Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 144/1996
LaUB 15/1996
RSv 204/1996

Helsingfors den 12 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.