1053/1996

Given i Helsingfors den 12 december 1996

Förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal

På föredragning av arbetsministern stadgas med stöd av 13 a § lagen den 7 juni 1946 om kollektivavtal (436/46), sådant detta lagrum lyder i lag av den 7 september 1984 (660/84):

1 §

De maximibelopp i 7 § 1 mom. lagen om kollektivavtal som stadgas för plikt är i motsvarighet till förändringen i penningvärdet 134 000 och 1 300 mark.

Maximibeloppet för plikt enligt 9 § 1 mom. lagen om kollektivavtal justeras i motsvarighet till förändringen i penningvärdet till 134 000 mark.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 7 december 1993 om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal (1274/93).

Helsingfors den 12 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.