1050/1996

Given i Helsingfors den 12 december 1996

Förordning om utbildningsområdena inom den grundläggande yrkesutbildningen

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 18 § 2 mom. lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/1987), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 april 1994 (307/1994):

1 §

De utbildningsområden som avses i 6 § 1 mom. lagen om yrkesläroanstalter (487/1987) är

1) naturbruk,

2) teknik och kommunikation,

3) handel och administration,

4) turism-, kosthålls- och ekonomibranschen,

5) hälsovård och det sociala området,

6) kultur, samt

7) fritidsverksamhet och idrott.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Genom denna förordning upphävs

1) 3, 4 och 42 §§ förordningen den 30 april 1987 om yrkesundervisningsanstalter (491/1987),

2) 3, 4 och 41 §§ förordningen den 30 april 1987 om läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen (492/1987),

3) 3, 4 och 40 §§ förordningen den 30 april 1987 om handelsläroanstalter (493/1987),

4) 3, 4 och 42 §§ förordningen den 30 april 1987 om läroanstalter för huslig ekonomi (494/1987),

5) 3, 4 och 42 §§ förordningen den 30 april 1987 om läroanstalter för hemslöjd och konstindustri (495/1987),

6) 3, 4 och 42 §§ förordningen den 30 april 1987 om läroanstalter inom lantbruksbranschen (496/1987),

7) 3, 3 a och 41 §§ förordningen den 30 april 1987 om sjöfartsläroanstalter (497/1987),

8) 3, 3 a och 41 §§ förordningen den 30 april 1987 om läroanstalter för skogsbruk och trähushållning (498/1987),

9) 3, 4 och 39 §§ förordningen den 30 april 1987 om läroanstalter för det sociala området (499/1987),

10) 3, 4 och 40 §§ förordningen den 17 februari 1989 om läroanstalter för konst och mediekultur (147/1989),

11) 3, 4 och 40 §§ förordningen den 30 april 1987 om tekniska läroanstalter (500/ 1987),

12) 3, 4 och 40 §§ förordningen den 30 april 1987 om hälsovårdsläroanstalter (501/ 1987),

13) 4 § 2 och 3 mom. förordningen den 25 januari 1991 om en plan för utveckling av utbildningen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde och av forskningen vid högskolorna (165/1991), jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 12 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.