1048/1996

Given i Helsingfors den 12 december 1996

Lag om ändring av 12 § lagen om lönegaranti

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 12 § 1 mom. lagen den 10 augusti 1973 om lönegaranti (649/73), sådant det lyder i lag av den 25 maj 1984 (403/84), som följer:

12 §

En arbetstagare som fått betalning enligt lönegarantin kan av arbetskraftsdistriktsbyrån av särskilda skäl vägras rätt att erhålla betalning enligt lönegarantin för fordran hos samma arbetsgivare, om fordran grundar sig på arbete som utförts under tre år, räknat från det föregående beslutet om betalning enligt lönegarantin. Såsom samma arbetsgyrare anses även ett företag där bestämmayrerätten på basis av ägande, avtal eller annat arrangemang innehas av

1) den tidigare arbetsgivaren,

2) den eller de som till den tidigare arbetsgivaren står i ett sådant nära förhållande som avses i 3 § lagen om återvinning till konkursbo (758/91), eller

3) de som avses i 1 och 2 punkten gemen- samt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 191/1996
ApUB 16/1996
RSv 195/1996

Helsingfors den 12 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.