1044/1996

Utfärdat i Helsingfors den 11 december 1996

Undervisningsministeriets beslut om upphävande av undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid domkapitlen

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) beslutat:

1 §

Genom detta beslut upphävs undervisningsministeriets beslut av den 21 december 1994 om avgifter för prestationer vid domkapitlen (1315/1994).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 11 december 1996

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd
Lauri Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.