1043/1996

Given i Helsingfors den 12 december 1996

Förordning om ändring av 32 § förordningen om studiestöd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras 32 § 3 mom. förordningen den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994), sådant det lyder i förordning 1199/1994, som följer:

32 §
Övergångsstadganden

Statsrådet justerar årligen från den 1 januari den maximiränta för studielån som avses i 8 § 1 mom. i den upphävda lagen om studiestöd med det antal procentenheter med vilket den genomsnittliga räntan för bankernas markdepositioner för den tolvmånadersperiod som har utgått i slutet av september har ändrats jämfört med motsvarande genomsnittliga ränta för den tolvmånadersperiod som har utgått i slutet av september föregående år. Från ingången av 1997 sänks maximiräntan därtill med 0,75 procentenhet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 12 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.