1040/1996

Given i Helsingfors den 12 december 1996

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdelsestadgandet i lagen den 3 december 1993 om temporär ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (1067/93), sådant det lager i lag av den 1 december 1995 (1358/95), som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till och med den 31 december 1997.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 126/1996
KuUB 10/1996
RSv 172/1996

Helsingfors den 12 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.