1037/1996

Given i Helsingfors den 12 december 1996

Lag om ändring av 11 § lagen om lärarutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 11 § 2 mom. lagen den 10 december 1971 om lärarutbildning (844/71), sådant det lyder i lag av den 17 december 1993 (1208/93), som följer:

11 §

Rätt och skyldighet enligt 1 mom. till tjänstledighet för studier gäller inte från och med den 1 augusti 1994 till och med den 31 december 1999. Tjänstgöring under 1994-1999 beaktas inte när den tjänstgö- ringstid som medför rätt och skyldighet till tjänstledighet räknas ut.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 138/1996
KuUB 17/1996
RSv 197/1996

Helsingfors den 12 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.