1029/1996

Utfärdat i Helsingfors den 11 december 1996

Statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för stöd till trädgårdsproduktionen 1996

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994), sådant det lyder i lag 988/1995, beslutat:

1 §
Produkter som är berättigade till stöd och stödets belopp

För år 1996 betalas av det anslag som i statsbudgeten reserverats för nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen hektarstöd för frilandsträdgårdsprodukter, växthusstöd samt lagringsstöd för lantbruks- och trädgårdsprodukter enligt statsrådets beslut av den 28 december 1995 om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1996 (1785/1995) samt lagringsstöd för trädgårdsprodukter enligt statsrådets beslut av den 23 mars 1995 om nordligt stöd till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (413/1995) så som framgår av bilagan till detta beslut.

2 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 18 december 1996.

Helsingfors den 11 december 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.