1006/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Förordning om genomförande av utjämningssystemet för specialiserad sjukvård med avseende på läkemedelskostnader

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 56 a § lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989), sådant detta lagrum lyder temporärt (900/1996):

1 §

Det utjämningssystem som avses i 56 a § lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) skall användas för utjämning av exceptionellt stora kostnader per patient för sådana läkemedel som avses i det statsrådsbeslut som utfärdats med stöd av 5 a § 1 mom. sjukförsäkringslagen (364/1963) och vilka åsamkats en medlemskommun i en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt. Kostnaderna utjämnas till den del de överstiger 50 000 mark per patient och år.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997 och gäller till den 31 december 1997.

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.