1004/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av 40 § folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 40 § folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72), sådant detta lagrum lyder i lag av den 28 november 1994 (1067/94), som följer:

40 §

Till en kommun eller samkommun som upprätthåller en hälsovårdscentral betalas ersättning för kostnader som föranleds av läkarutbildning och hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå enligt 47, 47 a och 47 b §§ lagen om specialiserad sjukvård.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 142/1996
ShUB 20/1996
RSv 130/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.