990/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av 1 § lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom. lagen den 30 december 1993 om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/93) som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag stadgas om bosättning i Finland vid bestämmande av rätten till förmåner enligt folkpensionslagen (347/56), familjepensionslagen (38/69), lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78), sjukförsäkringslagen (364/63), lagen om vårdbidrag för barn (444/69), lagen om handikappbidrag (124/88), lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten (610/91), lagen om rehabiliteringspenning (611/91), barnbidragslagen (796/92) och lagen om moderskapsunderstöd (477/93) samt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) och lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/93) (lagstiftningen om social trygghet).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 189/1996
ShUB 29/1966
RSv 174/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.